Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na ZO - středa, 15.12.2010

10. 12. 2010

Obec Rynoltice

Obecní úřad Rynoltice

 

INFORMACE

o konání veřejného zasedání  Zastupitelstva obce Rynoltice

 

Obecní úřad Rynoltice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání veřejného jednání Zastupitelstva obce Rynoltice, svolaného starostkou obce pí Evou Guttmannovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Rynoltice – zasedací místnost obecního úřadu, Rynoltice č.p. 199

Doba konání:

 

Středa 15.prosince  2010  od 17:00 hod.

Navržený
program:

 

1/ schválení jednacího řádu ZO Rynoltice

2/ schválení organizačního řádu obce Rynoltice  

3/ projednání a schválení rozpočtové změny č.3/2010.

4/ rozpočtové provizorium na rok 2011

5/ schválení členů výborů ZO.

6/ schválení smlouvy o věcném břemenu  Obec Rynoltice- Telkomprojekt.

7/ zálohy na mzdy za měsíc prosinec 2010.

8/ schválení OZV č. 3,4,5/2010 v souvislosti s novými právními normami.

9/ stanovení nových členů do ŠR ZŠaMŠ Rynoltice.

11/ informace starostky

12/ diskuse

13/ závěr

     

 

 

 

V obci Rynoltice dne 8.prosince  2010

                                                                                                   Eva Guttmannová

.............................................

 starostka obce Rynoltice

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8.12.2010

Sejmuto z úřední desky dne: