Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní výbor - obecné informace

11. 1. 2011

Osadní výbor

(Z Wikipedie, otevřené encyklopedie)

 

Osadní výbor nebo místní výbor je speciální typ výboru

zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán

zastupitelstva obce, který může zastupitelstvo obce zřídit pro

část obce (částí obce může být například vesnice nebo jiná

osada, čtvrť atd.).

Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výboru volí

zastupitelstvo zpravidla k přihlédnutím k charakteru příslušné

části obce. V zákoně o obcích jsou místní výbory zahrnuty

pod legislativní zkratku osadní výbor.

 

Vznik

Možnost vzniku osadních nebo místních výborů byla v České republice nově založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i složení řeší paragrafy 120 a 121.

Osadní nebo místní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva.

Má-li obec více částí obce, zákon nestanoví, že by k nim z tohoto hlediska muselo být přistupováno rovnocenně. Zastupitelstvo tedy může podle své libovůle zřídit výbor například pro všechny existující části obce, anebo pouze pro jednu či několik odlehlých částí obce anebo naopak například pouze pro centrální část obce zahrnující historické centrum. Ačkoliv zákon takovou možnost nezmiňuje, některá města zřizují společný osadní výbor pro více částí obce. Obvykle jsou osadní výbory jmenovány podle návrhu podaného z řad aktivních občanů nebo zastupitelů z příslušné části.

V některých městech jsou místo osadních výborů zřizovány komise rady města pro určitou část obce (například ve Zlíně).

Stanovit části obce a zvolit pro ně místní výbory mohou i statutární města, která mohou také

ustanovit městské části nebo městské obvody a přenést na ně část kompetencí města.

 

Pravomoc

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích

_ předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce a

_ vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyččásti obce nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyččásti obce.

Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá.

Působnost osadního nebo místního výboru se týká pouze samosprávné působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje se tedy například k projednávání přestupků.

 

 

Označení

Naprostá většina obcí, které podobné výbory zřizují, volí název osadní výbor, který je ostatně v českém zákoně o obcích používán jako legislativní zkratka i pro místní výbory. Název místní výbor je používán velmi málo, možná pro jeho podobnost s názvem místní národní výbor, používaným pro orgány místní správy před rokem 1989.

Na stránkách města Letohrad se sice objevily zmínky o jakémsi „Místním výboru Letohrad“, ale v seznamu výborů zastupitelstva města žádný takový výbor uveden není.

Zřízení místního výboru je doloženo od 1. května 2009 pro sídliště Nové Zákupy ve městě Zákupy.